Home

Recent Posts

  • เกาะพยาม ระนอง

    เกาะพยาม ระนอง

    เกาะพยาม อยู่ฝั่งทะเลอันดามัน จ.ระนอง เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่รองลงมาจากเกาะช้าง(ระนอง) อยู่ห่างเกาะช้างมาทางใต้ 4 กิโลเมตร ตอนกลาง ของเกาะพื้นที่เป็นภูเขามีป่าไม้และสัตว์ป่าประเภทนก ลิงและหมูป่า พื้นที่บางส่วนถูกปรับเปลี่ยนเป็นสวน ชาวบ้านบนเกาะมี อาชีพทำสวนมะพร้าว สวนยางและสวนกาหยูลักษณะทางภูมิศาสตร์ รอบๆ ชายฝั่งเป็นอ่าวสลับกับโขดหิน บริเวณตอนกลางของอ่าว เป็นหาด เกาะพยามเป็นแหล่งปลูก มะม่วงหิมพานต์ …Read More »
  • เกาะนางยวน

    เกาะนางยวน

    เกาะนางยวน เกาะเล็กๆที่อยู่ทางทิศเหนือของเกาะเต่าเป็นเกาะสวรรค์แห่งการพักผ่อนที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 10 ของโลก เกาะนางยวน ประกอบด้วยเกาะเล็กๆ 3 เกาะ ถูกเชื่อมเข้าหากันด้วยสันทรายสีขาว ตัดกับน้ำทะเลสีฟ้าใส จนกลายเป็นอ่าวส่วนตัวถึง 3 อ่าว เป็นแหล่งที่เหมาะกับ การเล่นน้ำและดำน้ำ ดูปลา ปะการัง เป็นอย่างยิ่ง …Read More »