ชายหาดหัวหิน

ชายหาดหัวหิน

ชายหาดหัวหิน

ชายหาดหัวหิน ชายหาดหัวหิน ชายหาดหัวหิน ชายหาดหัวหิน ชายหาดหัวหิน

ชายหาด อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งแรกของเมืองไทย ด้วยน้ำทะเลใส ทรายสะอาด บรรยากาศดี จึงเป็นที่ใฝ่ฝันและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมานาน ทุกยุคทุกสมัย โดยนิยมใช้เป็นฉากใน นวนิยายแและละครหลากเรือง เช่น ปริศนา นิจ พล นิกร กิมหงวน รวมทั้งยังมีพระราชวังไกลกังวล สำหรับแปรพระราชฐานในฤดูร้อน โดยจุดสังเกตพิเศษ ชาดหาดจะมีเขื่อนหินซีเมนต์ซึ่งถูกก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 ก่อนการเริ่มก่อสร้างพระราชวังไกลกังวล ในรัชกาลที่ 7 และไม่มีถนนเลียบหาดเนื่องจากหัวหินเป็นที่พักตากอากาศสำหรับเจ้านาย ในยุคที่เจ้านายเสด็จ ก็จะมีทั้งข้าราชบริพาร และขุนนางตามเสด็จด้วย ในเวลาต่อมาก็มีการจับจองที่ทางเพื่อสร้างบ้านพักของตนขึ้น ส่วนใหญ่ก็จับจองที่ดินติดชายทะเล ซึ่งมีทั้งบ้านพักของขุนนางและพระญาติ ทั้งนี้แม้ที่ดินจะติดชายหาด แต่ก็เป็นหาดสาธารณะ ดูแลโดยเทศบาล บ้านตากอากาศเหล่านี้ตั้งอยู่บนถนนแนบเคหาสน์ และถนนเพชรเกษม นอกจากนี้ ยังมีโรงแรมเมเลีย ซึ่งเดิมเป็น วังจักรพงษ์ ของสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ ปัจจุบัน เป็นโรงแรมฮิลตัน หัวหิน และโรงแรมรถไฟ โรงแรมระดับมาตรฐานยุโรปแห่งแรกของประเทศไทย ปัจจุบันคือ โรงแรม เซ็นทรารา แกรนด์บีช รีสอร์ทและวิลล่า และยังมี บ้านพักตากอากาศส่วนตัว เช่น บ้านประเสริฐ บ้านสายนัดดา บ้านกิติก้อง บ้านรวมสุข บ้านกินนอน บ้านล่ำซำ บ้านสามสุข บ้านฮุนซุยโห อาคารบ้านพักเหล่านี้บางหลัง ได้รับการดูแลและบูรณะขึ้นใหม่จึงยังสวยงามน่าชมนักท่องเที่ยว บ้านแถบถนนแนบเคหาสน์ สามารถเดินเที่ยวชมได้ทางชายหาด และควรขออนุญาตก่อนเข้าไปชม