เกี่ยวกับเรา

ประเทศไทย สามารถใช้ประโยชน์จากทะเลได้ ไม่เฉพาะแต่ในเขตทางทะเลของประเทศเราเองเท่านั้น หากยังสามารถใช้ทะเลไปถึงนอกเขตทางทะเลของประเทศด้วย เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากทะเลเป็นมาตรฐานเดียวกัน เราจะพาไปชมทะเลในไทยกันว่าจะสวยขนาดไหน